Gemeenschapsvorming

Als socioloog (methodoloog) en historicus houd ik me al langer bezig met het ontstaan en uiteenvallen van groepen. Daarom heeft Mo’Move me gevraagd hun gemeenschapsvormende activiteiten van commentaar te voorzien.

Mo’Move hanteert op het eerste gezicht ongebruikelijke, maar effectieve, methoden om vanuit individuele mogelijkheden te komen tot een wederkerige samenbundeling van kracht op het niveau van groepen. Tot in de Sudan toe.

De uitwerking van de zorgcrisis op het gemeentelijk beleid, de investeringsbehoefte in Europa en de vergrijzingcrisis in wording vergen nieuwe gemeenschappelijkheid als oplossing. Gemeenschapsvorming is daarom hèt knelpunt van de komende decennia. Omdat de vergrijzing het verdwijnen van het ‘samen’ in de samenleving versterkt, nu groepen, generaties en geloven botsen op het uitroepen van de participatiesamenleving.

Autonoom groepsantagonisme en vertrouwen: