publicaties

Bij Uitgeverij Papieren Tijger verschenen:
De Armoede van het rijkrekenen, waarom het Nederlandse pensioenstelsel aan succes ten onder gaat (januari 2007). Als hoofdauteur voorspelde ik in dit boek de huidige economische crisis.

Verstoorde Kringlopen, de invloed van 1968 op ons bestaan (juni 2008) gaf meer achtergronden van de huidige sociaaleconomische problemen aan. Daarbij legde ik grote nadruk op de beeldvorming.

Herstel de kringloop! Voorstellen voor een maakbare welvaart voor alle generaties (april 2014). Wat kan ik beter doen dan de achterflap citeren om duidelijk te maken waar het dit pamflet om te doen is:

De kringloop is verstoord. Alles en iedereen werkt in Europa voor de kosten van de vergrijzing, voor de pensioenen en zorgkosten van de oudere generaties. Maar zonder dat de jongere generaties in staat worden gesteld de snel oplopende kosten te betalen.

De crisis heeft sociaal ernstigere gevolgen dan nodig en werkt door naar werken en wonen. Want de oude oplossingen voldoen niet meer in de veranderende omstandigheden van het tijdperk van vergrijzing. Vooral de verschillende pensioenstelsels in Europa combineren slecht met de uniforme nationale begrotingseisen van het Verdrag van Maastricht.

Herstel de kringloop! ontwart het onoverzichtelijke geheel van met elkaar verknoopt beleid dat anders uitwerkt dan bedoeld. Door lessen te trekken uit het verleden komt dit pamflet tot samenhangende voorstellen voor een betere toekomst. In 1945 stond Europa er veel slechter voor en binnen 15 jaar was er een Wirtschaftswunder. Dat kan opnieuw.